شیوه های ارسال برای شهر تهران:

پیک اکسپرس:

هزینه و زمان ارسال با پست اکسپرس برای شهر تهران چگونه است؟
ارسال کالای شما همان روز صورت می گیرد؛ این پیک سریع تر از پیک آواوینا بوده و هزینه ارسال آن به صورت پس کرایه می باشد. 

پیک آواوینا:

هزینه و زمان ارسال با پیک آواوینا برای شهر تهران چگونه است؟ 
ارسال کالا با انتخاب بازه زمانی دلخواه شما پس از انجام عملیات خرید صورت می گیرد و هزینه ارسال شما نیز همان هنگام نمایش داده می شود.

شیوه های ارسال برای شهر های غیر تهران:

پست ایران:

هزینه و زمان ارسال با پست ایران برای شهر های غیر تهران چگونه است؟

سفارش های ثبت شده شما تا ساعت یک بعد از ظهر همان روز تحویل پست ایران می گردد و هزینه ارسال نیز پنجاه هزار تومان می باشد.

همچنین شما می توانید وضعیت ارسال کالای خود را به وسیله کد رهگیری (که پس از خرید و انتخاب پست ایران به شما SMS می شود) در صفحه رهگیری مرسولات پست ایران مشاهده کنید.

تیپاکس :

برای شهر های تحت پوشش

هزینه و زمان ارسال با تیپاکس برای شهر های غیر تهران چگونه است؟
کالای شما تا ساعت سه بعد از ظهر همان روز تحویل پست تیپاکس داده می شود و هزینه ارسال کالا نیز به صورت پس کرایه می باشد.
همچنین شما می توانید وضعیت ارسال کالای خود را به وسیله کد رهگیری (که پس از خرید و انتخاب پست تیپاکس به شما SMS می شود) در صفحه رهگیری مرسولات تیپاکس مشاهده کنید.

 ماهکس :

برای شهر های تحت پوشش

هزینه و زمان ارسال با ماهکس برای شهر های غیر تهران چگونه است؟
 
کالای شما در صورت ثبت سفارش در روز های هفته (بجز پنجشنبه و جمعه) تا ساعت دو بعد از ظهر تحویل پست ماهکس می گردد و درصورت ثبت سفارش در روز پنجشنبه، کالای شما تا ساعت دوازده ظهر تحویل به پست ماهکس می گردد و هزینه ارسال کالا نیز به صورت پس کرایه می باشد.
همچنین شما می توانید وضعیت ارسال کالای خود را به وسیله کد رهگیری (که پس از خرید و انتخاب پست ماهکس به شما SMS می شود) در صفحه رهگیری مرسولات ماهکس مشاهده کنید.